Olycksfallsförsäkring täcker rehabilitering

Om du råkar ut för en olycka och blir borta från arbetsmarknaden helt eller delvis kan det bli ansträngt med ekonomin. Det ligger i sakens natur att olyckor är helt oförutsägbara, och leder i oturliga fall till tillfälliga eller permanenta skador och sjukdomar. För att trygga framtiden och försäkra sig mot sådana scenarier är en …