Hitta billiga försäkringar

Välkommen, här kommer du inom en snar framtid kunna hitta försäkringar och jämföra dem för att hitta den billigaste försäkringen för dig. Håll koll på sidan för bästa tips hur du hittar billiga försäkringar.

Sitter du idag med försäkringar som du betalar dyrt för eller behöver teckna en försäkring för något nytt du köpt? Då finns en utmärkt tjänst för dig som låter dig jämföra alla försäkringar för att hitta de mest prisvärda för dig. Insplanet jämför de flesta försäkringsprodukterna som finns som tex bilförsäkringar, hem- och villaförsäkringar, mc-försäkringar, båtförsäkringar och personförsäkringar.

Så vad väntar du på? Sänk dina försäkringskostnader idag och jämför försäkringsbolagen och hitta bästa försäkringen.

Så fungerar hemförsäkringen

Hemförsäkring är viktigt att ha oavsett vad för boende du har. Bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt. Första- andra- eller tredjehand. Det spelar ingen roll fo?r hemförsäkringen är något av det viktigaste du kan ha.

Hemförsäkringen är inte bara ditt hem utan den försäkrar ofta även ditt liv, dina resor och din familj. Hemförsäkringen har ofta också något som heter ansvarsskydd som betalar dina rättegångskostnader vid en eventuell tvist.

Hemförsäkringen ger dig ett reseskydd som ersätter dig om du t.ex. blir sjuk inför eller under en resa. Du få då en ersättningsresa på din hemförsäkring. Det kan också vara så att flyget blivit inställt och hotellet inte tillåter avbokningar, även detta är ett fall för reseskyddet på din hemförsäkring som hjälper dig med en summa pengar. Detta skiljer självklart många försäkringsbolag emellan och detta gäller inte i alla hemförsäkringar.
En annan anledning till att ha hemförsäkring är om du hyr i andrahand och du orsakar skador på fastigheten så som läckor, bränder, mögel, sprickor och annat som permanent skadar en fast del av bostaden. Detta kan ofta vara väldigt dyrt om man inte har hemförsäkring. Med hemförsäkringen får du ersättning till en stor del av skadans omfattande om du slipper få en ekonomisk chock.

Hemförsäkringen kan också skydda ditt eller din familjs liv. Skulle någon avlida i hushållet så faller den så kallade livförsäkringen i kraft och en ersättning betalas ut i proportion till personens ålder och inkomst före bortgång. På så sätt slipper hushållet eller familjen få en ekonomisk chock då t.ex. hushållet har mindre med lön.

Därför är det bra att ha en hemförsäkring – för att alltid vara skyddad mot ekonomiska chocker i hushållet. På samma sätt som du hittar billigare försäkringar genom att jämföra försäkringsbolagen kan du också bättre hitta ett sparkonto med bra ränta genom att jämföra sparkonton och banker, lär dig mer på det på Bästränta.com.

Hemförsäkring till boendet

Försäkringar finns i många former och omfattningar. Vissa är obligatoriska enligt lag, såsom trafikförsäkringen, medan andra är helt frivilliga. Hemförsäkringen är en typ av försäkring som är frivillig men som i princip är ett måste. Hemförsäkringen ger nämligen ett försäkringsskydd för de föremål som förvaras i bostaden och närutrymmen såsom källare och förråd. Dessutom innefattar hemförsäkringen bland annat rättsskydd och överfallsskydd.

Vilket försäkringsskydd ger hemförsäkringen?

Hemförsäkringen är en kombinerad försäkringslösning med tre olika delar: egendomskydd, personskydd och rättsskydd/ansvarsskydd. Hemförsäkringen innehåller följande moment:

  • Egendomsskydd vid brand, stöld och skada
  • Överfallsskydd (ekonomisk ersättning för personskada)
  • Ansvarsskydd vid skadeståndsskyldighet
  • Rättsskydd vid rättstvist (ersättning för juridiskt ombud)
  • Reseförsäkring

Välj rätt tilläggsförsäkringar

Hemförsäkringen ger ett grundläggande försäkringsskydd. I många fall är det dock klokt att komplettera hemförsäkringen med olika tillägg. Ett vanligt tillägg är den så kallade drulleförsäkringen eller allriskförsäkringen. Skulle egendom i bostaden stjälas eller gå sönder på grund av en olyckshändelse täcker drulleförsäkringen de kostnader som inte täcks av hemförsäkringen.

Hemförsäkringens reseskydd innebär att man är försäkrad vid resa under 45 dagar i hela världen. Skulle man till exempel bli sjuk eller drabbas av en olycksfallsskada under en utlandsvistelse täcker försäkringen vissa kostnader för vård och hemresa. Man kan dock behöva stärka reseskyddet. Det gör man enklast genom att teckna en resetilläggsförsäkring. Här ingår bland annat ett förstärkt avbeställningsskydd.

För den som bor i en lägenhet som är bostadsrätt kan hemförsäkringen med fördel kompletteras med ett bostadsrättstillägg. En bostadsrättsinnehavare har nämligen, till skillnad från en hyresgäst, ett ansvar för själva bostaden. Bostadsrättstillägget ger ersättning vid skador på bostadens fasta inredning till följd av till exempel vattenläckor. Man kan också teckna en så kallad bostadsrättsförsäkring som är en kombinerad försäkring där både hemförsäkring och bostadsrättstillägg ingår.

Att tänka på när man tecknar hemförsäkring

En hemförsäkring gäller för alla personer som bor i bostaden enligt folkbokföringen. Varje familjemedlem behöver alltså inte ha en egen hemförsäkring. Notera dock att vissa försäkringsbolag kräver att alla familjemedlemmar ska listas på försäkringsbrevet.

En annan sak att tänka på är att välja rätt försäkringsbelopp vid teckning av hemförsäkring. Försäkringsbeloppet är det belopp som utgör den högsta möjliga ersättningen om allt lösöre (möbler, tavlor, elektronik, med mera) skulle förstöras. Det är viktigt att försäkringsbeloppet är så korrekt beräknat som möjligt. Räknar man till exempel för lågt riskerar man att vara underförsäkrad. Det betyder att man inte kan få ut det totala värdet av det förstörda eller stulna lösöret i ersättning.

En sista sak att tänka på är naturligtvis premien för hemförsäkringen. Eftersom hemförsäkringen är en av de vanligaste försäkringarna finns det många försäkringsbolag att välja mellan. Det kan finnas några hundralappar att tjäna på att jämföra försäkringsbolagens erbjudanden.