Olycksfallsförsäkring täcker rehabilitering

Om du råkar ut för en olycka och blir borta från arbetsmarknaden helt eller delvis kan det bli ansträngt med ekonomin. Det ligger i sakens natur att olyckor är helt oförutsägbara, och leder i oturliga fall till tillfälliga eller permanenta skador och sjukdomar. För att trygga framtiden och försäkra sig mot sådana scenarier är en olycksfallsförsäkring ett bra och rekommenderat sätt att skydda sig. Det kanske inte är ett helt fullkomligt tröst och skydd mot olyckor, vilket är oundvikbart, men att f å ekonomisk ersättning ger stöd i processen mot friskhet. Råkar du ut för en olycka kan det få konsekvenser  som leder till att du får nedsatt rörelse men även psykiska problem och sjukdomar.

Med en olycksfallsförsäkring säkrar du din inkomst och får även ersättning för transporter, mediciner och vårdkostnader tills du är återställd och tillbaka på arbetsplatsen eller tillgänglig på arbetsmarknaden. I många fall behöver du genomgå ett för dig speciellt utformat rehabiliteringsprogram för att bli frisk igen, vilket ofta kan innebära att du behöver sjukgymnastik. Sjukgymnastik syftar till att förbättra din hälsa, både psykisk och fysisk, och rörelseförmåga. En sjukgymnast bedömer din situation och dina behov för att kunna återgå till frisk tillstånd helt eller så gott som det är möjligt i ditt tillstånd.

Att genomgå rehabiliteringsprogram är något som är förknippat med relativt höga kostnader eftersom det innefattar att kompetent och utbildad personal behövs för att kunna förstå dina problem och hjälpa dig i din situatioln. Även mediciner, transporter till och från läkare och rehabiliteringscenter samt andra resurser utgör en del i den totala kostnadsbilden. Det är kostnader som för medelinkomsttagare är väldigt svåra att klara av själv, och det är inte heller nödvändigt tack vare olycksfallsförsäkringen.