Försäkring och stöldskydd till dina bilnycklar

Om du tappar bort bilnycklarna någonstans hemma är det ingen fara på taket. Du kanske får ta bussen till jobbet den dagen, men du kommer förmodligen att hitta nycklarna inom kort. Om bilnycklarna helt går förlorade har du emellertid stora problem. Om de är stulna löper du risken att någon helt enkelt stjäl din bil. Är de bara borttappade måste du ändå ordna med ett nytt lås och nya nycklar. Det är ingen billig affär. Oavsett hur nycklarna har kommit bort kan du inte använda din bil på en stund. Lyckligtvis finns emellertid försäkringslösningar och liknande som ger plåster på såren.

Försäkring för bilnycklar

De flesta försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar bakar in en allmän drulleförsäkring i helförsäkringen (ibland även halvförsäkringen). I denna försäkring ingår inte sällan ett försäkringsmoment som tar sikte på fall då bilnycklar tappas bort eller blir obrukbara. Hos andra försäkringsbolag finns i princip alltid möjligheten att teckna till en sådan försäkring.

Med en drulleförsäkring får du en kontantersättning om du skulle tappa bort dina bilnycklar eller om de skulle bli stulna. Om du tappar bilnycklarna i gatubrunnen är det givetvis en olägenhet, men du får rejält med plåster på såren med en drulleförsäkring med försäkring för dina bilnycklar.

Stöldskydd till bilnycklar

Det finns några företag som specialiserar sig på stöldskydd för bil och bilnycklar. Erbjudandena brukar omfatta tre saker, nämligen stöldskyddsmärkning för bilrutor, brickor som du fäster på bilnycklarna med information om att bilen är stöldskyddsmärkt samt en försäkring. Ur denna försäkring kan du dels få extra ersättning vid stöld av din bil, och dels ersättning för kostnader för nya bilnycklar, omprogrammering av startkod och liknande åtgärder. Vad gäller stöldskyddet för bilnycklarna gäller försäkringen normalt för kostnader upp till 5000 kr. Du får fortfarande vänta på att använda din bil, men du slipper en del av ”återställningskostnaderna”.