Försäkring till bilen – tips och råd

Att skaffa en bilförsäkring och minst trafikförsäkringen är nödvändigt om du äger en bil. Här ger vi dig några enkla råd innan du köper en bilförsäkring.

Fundera igenom vilken typ av försäkring du behöver

Bilförsäkringen är uppbyggd av tre olika delar som du säkerligen känner till. Trafikförsäkringen som är lagstadgad och tilläggen halv- och helförsäkring. Skillnaden mellan halvförsäkring och helförsäkring är att helförsäkringen oftast även täcker vagnskador.

Dessutom finns det en mängd olika tilläggsförsäkringar som kan vara bra att ha vid vissa tillfällen. Om du exempelvis har ett stort behov av bil kan en så kallad hyrbilsförsäkring vara en bra sak. Denna garanterar att du har rätt till en hyrbil även om din egen bil är inne på reparation eller av någon anledning ej är tillgänglig.

Jämför olika försäkringsbolag

Självklart är det också så att bilförsäkringarnas pris varierar kraftigt. Därför är det viktigt att göra en grundlig jämförelse innan du bestämmer ditt försäkringsbolag. Några generella tips för detta kan vara att:

  • Jämför minst 4 -5 olika försäkringsbolags möjligheter för dig.
  • Det blir oftast bättre pris sammantaget om du samlar försäkringarna på ett bolag. Oftast är det så att hemförsäkring och bilförsäkring i kombination ger dig ett bra samlat pris.

Detta är alltså några tips för att lyckas att få så bra försäkring till din bil som möjligt.